Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPETETRÖJA spe3te~tröj2a l. SPEDETRÖJA spe3de~, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(spede- 1849 osv. spete- 1782 osv.)
Etymologi
[sv. dial. spedetröja, spyddetröje, spöddetröje; jfr d. dial. spiddetroia; av SPETA, sbst., l. SPETA, v.1, i en icke anträffad bet.: sticka (motsv. nor. spidde, sticka), o. TRÖJA]
(numera bl. om ä. förh., i bygdemålsfärgat spr. i vissa trakter o. etnogr.) till den kvinnliga folkdräkten i vissa trakter hörande (under livstycket buren) stickad ylletröja, som var kort o. helt sluten (o. vid påtagning drogs över huvudet); jfr BIND-TRÖJA 3. Svensson SkånFolkdr. 84 (i handl. fr. 1782). Spetetröjan satt åt i veka livet som en husardolma. HågkLivsintr. 11: 200 (1930; om förh. på 1890-talet). (Bland museets nyförvärv) har inregistrerats ett antal spedetröjor, hucklen och förkläden .. från Stora Råby i Torna härad. Kulturen 1945, s. 184.

 

Spalt S 9539 band 29, 1984

Webbansvarig