Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPESE, sbst.2, f. (RARP 3: 24 (1638), Annerstedt UUH Bih. 2: 155 (i handl. fr. 1671)), möjl. äv. n. (RARP 3: 95 (1638: dett stoora öfwerflödh och fåfengia Spese)); best. -en; numera bl. (knappast br.) dels i pl. speser spe4ser (RARP 1: 76 (1627), Cannelin (1939)), dels (i Finl., knappast br.) ss. ssgsförled SPESEN-. Anm. Stundom användes äv. den t. pl.-formen spesen. Dalin Arg. 2: 139 (1734, 1754). Zettersten AnmMynt 170 (1771).
Ordformer
(spese (-ce) 16381671. spesen- i ssgr 1921 (: spesennota .. spesenräkning), 1939 (: spesennota .. spesenräkning). speser (-cer), pl. 16271939. spesser, pl. 1654)
Etymologi
[liksom d. speser, pl., o. t. spesen, pl., av it. spese, pl. av spesa, f., utgift, av senlat. expensa, utgift (se EXPENS)]
(numera knappast br.) i sg. l. (numera bl.) pl.: utgifter, omkostnad(er); särsk. om omkostnader i samband med handelstransaktion. RARP 1: 76 (1627). För den store extraordinarie spese och bekostnad, som på communitetet går .. blifwa academiæ medlen .. knappa. Annerstedt UUH Bih. 2: 155 (i handl. fr. 1671). Speserna för tullbehandlingen. BerHandelSjöf. 1879, s. 59 (1880). Speser, (dvs.) omkostnader, utgifter för frakt, inpackning, lastning och lossning m. m. Fliesberg HbKöpm. 2: 224 (1900). Cannelin (1939). — jfr PLATS-SPESER.
Ssgr [jfr t. spesen-] (i Finl., numera knappast br.): SPESEN-NOTA. [jfr t. spesennota] = -räkning. Cannelin (1921, 1939).
-RÄKNING. [jfr t. spesenrechnung] om räkning på omkostnader som ngn haft i samband med handelstransaktion, omkostnadsräkning; jfr -nota. Cannelin (1921, 1939).

 

Spalt S 9531 band 29, 1984

Webbansvarig