Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPERMATID spær1mati4d, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. spermatide, eng. spermatid, fr. spermatide; bildat till stammen i gr. σπέρμα, frö, säd (se SPERMA), med ändelsen -id, av gr. εἶδος, form, i avljudsförh. till ἰδεῖν, se (se IDÉ)]
fysiol. spermid. 2NF 26: 671 (1917). BonnierLex. (1966; med hänv. till spermid).

 

Spalt S 9529 band 29, 1984

Webbansvarig