Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPERMACETI spær1mase4ti, r. (Klint (1906) osv.), äv. n. (ÖoL (1852), Lundell (1893)); best. -n resp. -t; förr äv. SPERMACET (spermacēt Andersson (1845, 1857)), sbst.
Ordformer
(sparmacetj 1576. sperencet- i ssg 1786 (: Sperencetljus) spermacet 1845, 1857. spermaceti (sperma ceti) 1578 osv. spermacetti 19201924 (: spermacettiljus))
Etymologi
[jfr t. spermazet(i), eng. o. fr. spermaceti; av mlat. sperma ceti, av lat. sperma, frö, säd (se SPERMA), o. ceti, gen. av cetus, valfisk, av gr. κῆτος, stort sjödjur, valfisk, av ovisst urspr.; spermaceti ansågs förr vara valens säd. — Jfr CETACÉ]
1) (bl. a. vid tillverkning av kosmetika o. inom medicinen använt) fast ämne som erhålls ur den oljiga massa som finns i hålrum (särsk. i huvudet) hos kaskeloten o. andra tandvalar o. som i renad form utgörs av vita, pärlemorglänsande, för känseln feta stycken, valrav; äv. om själva den oljiga massan l. om den olja som återstår sedan den fasta beståndsdelen avskilts ur denna, valravsolja. TullbSthm 28/7 1576. På öfre sidan af nosen .. (hos kaskeloten) är en stor kavitet, som innehåller en oljaktig och under djurets lif flytande massa .. Efter djurets död stelnar denna massa, och utgör hvad man kallar spermaceti. Lilljeborg Däggdj. 969 (1874). (Till) Animaliska Oljor .. (räknas bl. a.) Hvalolja (spermacetti). HufvudkatalSonesson 1920, 6: 101. BonnierLex. 8: 109 (1964).
2) (†) elliptiskt för: spermacetiljus. Blanche Tafl. 3: 209 (1857).
Ssgr (till 1): SPERMACETI-LJUS. [jfr t. spermazetikerze, eng. spermaceti candle] (förr) ljus tillverkat av spermaceti; äv. om den ss. enhet vid fotometriska undersökningar använda ljusstyrkan hos ett sådant ljus av bestämd storlek; jfr spermaceti 2. Oldendorp 1: 227 (1786). (En av irländaren J. R. Wigham uppfunnen brännare) har ej mindre än 30 cm. diameter och en ljusstyrka af 2,923 spermacetiljus. 2UB 9: 499 (1906).
-OLJA. [jfr t. spermazetiöl, eng. spermaceti oil] valravsolja; jfr kaskelot-olja, sperm-olja. DA 1825, nr 17, s. 1.
-TVÅL. (förr) tvål framställd av spermaceti. NDA 1861, nr 152, s. 7.
-VAL. [jfr eng. spermaceti whale] zool. tandvalen Physeter macrocephalus Lin., kaskelot; i pl. äv. om familjen Physeteridæ, kaskeloter. Nilsson Fauna 1: 587 (1847). 2SvUppslB (1953; i pl., om familjen).

 

Spalt S 9528 band 29, 1984

Webbansvarig