Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPERM spær4m, sbst. o. adj.; ss. sbst. r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. sperm (ss. förled i ssgr, t. ex. i spermöl, valravsolja, o. ss. senare ssgsled, t. ex. i gymnosperm, nakenfröig växt), eng. sperm, fr. -sperme (ss. senare ssgsled, t. ex. i gymnosperme, nakenfröig växt), nylat. -spermus, (ss. senare ssgsled, t. ex. i gymnospermus, nakenfröig), gr. –σπερμος (ss. senare ssgsled i γυμνόσπερμος, nakenfröig); till gr. σπέρμα, frö, säd (se SPERMA)]
I. sbst.
1) [jfr de etymologiska anm. under SPERMACETI] spermaceti; ss. förled i ssgn SPERM-OLJA.
2) (numera bl. tillf.) om spermie (se d. o. 1). Arnér Verkl. 33 (1965). jfr ZOO-SPERM.
3) om växt som på ett l. annat sätt kännetecknas av sitt frö; ss. senare led i ssgr; jfr ANGIO-SPERM (dvs. gömfröig växt, NF 6: 352 (1882)), GYMNO-SPERM. Anm. till I 3. I denna bet. användes i pl. förr äv. formen -spermeer [jfr fr. gymnospermé, nakenfröig, nylat. Gymnospermeæ, gruppen Gymnospermæ bland fanerogamerna; bildat till gr. σπέρμα, frö, säd (se SPERMA)] Agardh Vextsyst. 81 (1858: gymnospermeer). Därs. 82 (: Gymnospermeerne).
II. adj.: som tillhör l. består av växter som på ett l. annat sätt kännetecknas av sitt frö; ss. senare led i ssgr; jfr ANGIO-SPERM (dvs. gömfröig, NF 6: 352 (1882)), GYMNO-SPERM.
Ssgr: (I 2) SPERM-CELL. [jfr eng. spermcell] (†) spermie l. cell varur spermie utvecklas; jfr spermie-cell. Lovén ÅrsbVetA 1845—49, s. 539. Thorell Zool. 1: 300 (1860).
(I 1) -OLJA. [jfr t. spermöl, eng. sperm oil] (i fackspr.) valravsolja; jfr spermaceti-olja. Sundström Hjält. 62 (1931; om eng. förh.). TNCPubl. 48: 11 (1971).
(I 2) -SÄCK. [jfr eng. sperm bag] (†) hos hjuldjurens hane: behållare innehållande spermier (?). Lovén ÅrsbVetA 1845—49, s. 426.

 

Spalt S 9526 band 29, 1984

Webbansvarig