Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPENSERA, v.
Etymologi
[sannol. ombildning av SPENDERA under anslutning till eng. spense, omkostnad, av senlat. expensa (se EXPENS)]
(†) ge ut pengar; jfr SPENDERA 2. Walen (i Engl.) gå nu för sig båda partierna giöra sitt bästa snart lärer det spörjas hwilket mäst kunnat spensera. CGyllenborg (1715) i HSH 10: 118.

 

Spalt S 9525 band 29, 1984

Webbansvarig