Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPENSER- spän3ser~.
Etymologi
[till namnet på den engelske skalden E. Spenser († 1599), som uppfann spenserstansen]
förled i ssgr som betecknar en av E. Spenser uppfunnen strofform. —
Ssgr (metr.): SPENSER-STANS. [jfr eng. spenserian stanza] stans som innehåller 9 rader av vilka de 8 första består av 5 jamber o. den nionde av 6 jamber (o. vanl. har rimflätningen ababbcbcc). NF 12: 474 (1888).
-STROF. = -stans. Hallström i 3SAH 24: 374 (1910).

 

Spalt S 9525 band 29, 1984

Webbansvarig