Publicerad 1984   Lämna synpunkter
SPENDATIE, f.; anträffat bl. i pl. -er.
Ordformer
(spandasier, pl. 1688. spendasier (-acier), pl. 16621693. spendatier, pl. 1669. spendazier, pl. 16661669)
Etymologi
[till SPENDERA; med avs. på bildningen jfr t. ex. FUNDATIE (se FUNDATION); möjl. efter en icke anträffad nl. l. t. förebild]
(†) i pl.: gåvor (betraktade ss. en utgift för givaren) l. omkostnader (för traktering l. sportler o. d.); äv.: traktering; jfr SPENDAGE, SPENDATION, SPENDITION. JRudhelius (1662) i 2Saml. 35: 219. Henricus Mallenius fregade: när haa wij begärt spendazier af edher (dvs. två studenter som icke spenderade nogot”, när de deponerades)? ConsAcAboP 3: 140 (1666). Den bekostning man .. giöra måste till giäldens inkräfning och Spendatier hoos dhe Höge förnehmes betiente. BoupptSthm 1669, s. 1046, Bil. ConsAcAboP 7: 392 (1693).

 

Spalt S 9517 band 29, 1984

Webbansvarig