Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPELHUS, sbst.3, n.; best. -et.
Etymologi
[ssg med HUS; förleden sannol. SPEL, sbst.3 (ankarspelet befann sig på många ä. fartyg akterut), l. möjl. SPEL, sbst.1 i bet. 6 d, i vilket fall ordet möjl. tillkommit under påverkan av KAMPANJ, sbst.1 (ss. anslutet till KAMPANJ, sbst.2) l. av KAMPANJ-SAL (jfr i sammanhanget äv. SPEL-HUS, sbst.1 2), möjl. äv. av VAPEN-HUS]
(†) om akterut under hytt- l. väderdäck o. i närheten av ankarspel befintligt utrymme på ä. örlogsfartyg där handvapen förvarades. Karlarne (ombord på kaparbriggen) hade väpnat sig med alla i spelhuset befintliga vapen. Rydberg Frib. 394 (1877). Anm. I uppl. 1857 o. 1866 av ifrågavarande källa står (i st. f. spelhuset) ordet spelhufvudet, vilket sannol. är att uppfatta ss. felskrivning.

 

Spalt S 9508 band 29, 1983

Webbansvarig