Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPELEVINK, sbst.2, l. SPELEVELEVINK, m.; pl. -er.
Ordformer
(spele- 16001611. speli- 1605. -velevink (-welew-) 1611. -vink (-uink, -winck) 16001611)
Etymologi
[möjl. identiskt med sv. regionalt talspr. l. sv. dial. spelevink, om tångräka (GbgP 12/2 1983, Bil. s. 4), etymologiskt identiskt med SPELEVINK, sbst.1 (syftande på tångräkans förmåga att (tack vare sin litenhet o. genomskinlighet) snabbt försvinna); möjl. dock av eng. (dial.) per(e)winkle, periwinkle, periwinkil, periwinck, pirwyncle m. fl. former, snäcka av släktet Littorina (sannol. av feng. pinewinclan, pl., av omtvistat urspr.) med anslutning (på grund av ljudlikheten) till SPELEVINK, sbst.1; formen med -vele- utgör sannol. (rytmisk) utbyggnad av förledsformen spele-]
(†) räka av släktet Leander Desm., tångräka? l. ätlig snäcka av släktet Littorina Fér. (i sht L. littorea Lin.)?; anträffat bl. i sg. koll. o. i pl. Af Orm Andersonn fougde på Elfzborg (:) Muslor .. Hummor .. Speleuink. HovförtärSthm 1600, s. 4. Opbörden (:) .. Salt fisk .. Muslor 2 1/4 t:na Speleuink 1 1/4 t:na. Därs. s. 49. (K. IX lät uppköpa) Hummor, Ostror, Speliwincker och Musslor. Dahlgren Gl. 790 (i handl. fr. 1605). Muskler eller Musslor, äre antingen Purpurmuslor, eller Perle muslor, gemene fiske muslor, Ostrer och kinkel horns matkar, eller Spelewele winck. Forsius Phys. 159 (1611).

 

Spalt S 9508 band 29, 1983

Webbansvarig