Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPEK, sbst.1, n.?
Etymologi
[vbalsbst. till SPEKA, torka (se SPICKA, v., torka)]
(†) i fråga om verkan av solens strålar: uttorkande l. uttorkning. Jag (har) lagt in uti en lapp ackia, torvor (av fjällväxter) .. Hvilken jag öfvertäkt, at snöslask och Spek ej måtte skämma dem. JHollsten (1774) hos Linné Bref I. 7: 128.

 

Spalt S 9319 band 29, 1983

Webbansvarig