Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPEDITOR, m.//ig.
Etymologi
[av it. speditore, vbalsbst. till spedire (se SPEDIERA). — Jfr SPEDITÖR]
(†) = SPEDITÖR. Wikforss 2: 628 (1804). Speditor .. (dvs.) handelsfullmägtig; en som fortskaffar, afsänder eller uträttar något (vanligen begagnas dessa ord endast i handelsstil). Gynther ConvHlex. (1848). Åstrand (1855). Nisbeth (1870).

 

Spalt S 9286 band 29, 1983

Webbansvarig