Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPEDITION sped1iʃω4n, äv. -itʃ-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. spedition; av it. spedizione, av lat. expeditio (se EXPEDITION)]
verksamheten att avsända l. utskicka l. befordra (ngt); verksamheten att utträtta (ngt); äv. om enskilt utslag av sådan verksamhet; numera bl. (handel.): spediering (i nu bruklig bemärkelse). Nordforss (1805). Spedition .. (dvs.) uträttande, afgörande. Gynther ConvHlex. (1848). (Hemslöjdare måste få) en lämplig organisation och hafva en medelpunkt i en arbetschef, som .. förestår en centralt belägen hopsättningsverkstad, der sådan kan vara behöflig .. såväl för att gifva produkterna deras fulländning som för speditionen, genom hvilken de först göras till en handelsvara. TT 1871, s. 19. För utförandet av speditioner anbefaller jag mig i Eder benägna hågkomst. Auerbach (1913). Förmedlandet av transportlägenhet, spedition, har med den mellanfolkliga samfärdselns utveckling utbildats till en uppdragstyp, som i viss mån behärskas av särskilda regler. Hernberg Rättsh. 265 (1922). Västhagen Affärsbokf. 90 (1945).
Ssgr (handel.): SPEDITIONS-AFFÄR.
1) om affär (se d. o. 4) bestående i spedition. Jungberg (1873).
2) om speditionsföretag. AB 26/11 1889, s. 1.
-AVDELNING~020. jfr avdelning 3 a. KatalIndUtstSthm 1897, s. IX. —
-AVGIFT~02 l. ~20. avgift för spediering. Åstrand 2: 289 (1855). Nisbeth 1243 (1870).
-FIRMA. jfr -företag. 1NJA 1923, s. 184.
-FÖRETAG~002, äv. ~200. företag som bedriver speditionsverksamhet. SvD(A) 1942, nr 22, s. 1.
-GODS. om gods som skall spedieras l. har spedierats. Jungberg (1873).
-HANDEL. spedition. PH 12: 406 (1782).
-KONTOR. om kontor för bedrivande av speditionsverksamhet. RegInnehPostalFörordn. 8: 125 (i handl. fr. 1860).
-KOSTNAD. om kostnad för spedition. EkonS 2: 412 (1898).
-MAN. (i fackspr.) om person med kunskap om o. erfarenhet av speditionsverksamhet. Östergren (cit. fr. 1927). GHT 1935, nr 218, s. 18.
-PENNINGAR, pl. (†) om speditionsavgift. Heinrich (1814).
-PLATS. om ort där speditionsverksamhet (med fördel) bedrivs. Jungberg (1873).
-RÖRELSE. jfr -verksamhet. Fliesberg HbKöpm. 2: 224 (1900).
-UPPDRAG~02 l. ~20. uppdrag avseende spedition. Hernberg Rättsh. 267 (1922).
-VERKSAMHET~004, äv. ~200. verksamhet avseende l. innebärande spedition, spedition. Östergren (1944).

 

Spalt S 9285 band 29, 1983

Webbansvarig