Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPECIMINATION spes1iminaʃω4n, äv. -atʃ-, l. 01—, r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[vbalsbst. till SPECIMINERA]
speciminerande, speciminering. Observatorstjensten upphöjdes till ordinarie profession i astronomi och Argelander blef utan vidare specimination utnämnd till första innehafvare af denna nya lärostol (i Helsingfors). ASScF 10: Minnestal 5: 9 (1875). Speciminationen för professuren (i praktisk teologi) i Lund .. kom att i hög grad sätta sin prägel på de sju terminer, som Brilioth verkade i Åbo. KyrkohÅ 1959, s. 73.
Ssgr: SPECIMINATIONS-ARBETE~020. jfr specimens-arbete. FoU 20: 25 (1906).
-TID. jfr specimens-tid. Ahlman (1865).

 

Spalt S 9283 band 29, 1983

Webbansvarig