Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPECIFIK, sbst.1, r. l. m. l. f.
Ordformer
(äv. specifique)
Etymologi
[substantivering av SPECIFIK, adj., l. utlöst ur ssgn SPECIFIK-FÖRTECKNING]
(†) specificerad förteckning. Genom friwillig Auktion .. (kommer) Möbler af alla slag, .. Åker- och Körredskap m. m., som till undwikande af en widsträckt specifik uteslutes, att försäljas. VexiöBl. 1825, nr 2, s. 4. (På auktion kommer att försäljas) Åckers och Köreredskap med mera, som till undwikande af en widlyftig specifique, uteslutes. Därs. nr 4, s. 3.

 

Spalt S 9276 band 29, 1983

Webbansvarig