Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPASMO- spas1mo- l. -ω-.
Etymologi
[jfr t. o. eng. spasmo-; ssgsform till gr. σπασμός (se SPASM)]
ss. förled i ssgr: som har avseende på l. samband med l. sammanhänger med spasm(er).
Ssgr (med): SPASMO-FIL104, adj. [jfr t. spasmophil; med avs. på senare leden se -fil] som utmärkes l. kännetecknas av spasmofili; särsk. i uttr. spasmofil diates, spasmofili. Hygiea 1911, s. 1185 (: diates). 2NF 35: 546 (1923; om tillstånd). Wernstedt (1935: diates).
-FILI1004, r.; best. -en l. -n. [jfr t. spasmophilie; senare leden är en bildning till gr. φιλία, kärlek, böjelse, till φιλέω, älskar (se fil-)] (av bristfällig reglering av blodets kalkhalt orsakad) krampsjukdom hos spädbarn, infantil tetani. Hygiea 1911, s. 1185. 2SvUppslB (1953).
-LYTISK1040, adj. [jfr t. spasmolytisch; senare leden är en bildning till gr. λυτός, p. pf. till λύω, upplöser] kramplösande; särsk. om läkemedel: som löser kramptillstånd i organ med glatt muskulatur. 2SvUppslB (1953).

 

Spalt S 9218 band 29, 1983

Webbansvarig