Publicerad 1983   Lämna synpunkter
SPARDÄCK spa3r~däk2, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[liksom d. spardæk, t. spardeck, fr. spardeck av eng. spardeck (meng. spar(r)deck), ssg med spar, bom, spira (se SPARRE, sbst.3), o. DÄCK]
sjöt. på ä. handelsfartyg: däck (se DÄCK, sbst.1) av lättare dimension, anbragt över huvuddäcket o. avsett för passagerare o. lättare gods. SFS 1873, nr 20, s. 4. Det öfversta däcket är själfva spardäcket, som ej får belastas med tunga öfverbyggnader såsom poop och back m. m. Smith 359 (1918).
Avledn.: SPARDÄCKAD, p. adj. [jfr eng. spardecked] sjöt. om ä. handelsfartyg: försedd med spardäck. Ålund Ant. (c. 1900). Spardäckade ångare .. äro af lättare konstruktion än flerdäckade fartyg af samma storlek och afsedda att mindre djupt nedlastas. Engström Skeppsb. 11 (1904). BonnierLex. 6: 798 (1963).
SPARDÄCKARE. [jfr eng. spardecker] sjöt. spardäckat handelsfartyg. Stenfelt (1920). Nilsson Skeppsb. 13 (1932).

 

Spalt S 9175 band 29, 1983

Webbansvarig