Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SPANNA span3a2, v.4 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[avledn. av SPANN, sbst.2]
ge (skida l. dyl.) spann (se SPANN, sbst.2 2 a α), förse med spann; ofta i p. pf. i adjektivisk anv. PåSkid. 1918, s. 265 (i p. pf., om skidämnen). Ungefär där bakre delen av fotsteget skall bli på den färdiggjorda skidan inklämmes en träklots, sedan ändarna hopbundits med järntråd. .. Detta sätt att spanna skidorna är det mest effektiva. Dyhlén SkidlöpnGr. 14 (1919). Högt spannad skida ”skär ut” i ospårad terräng. Lind Vinterutrustn. 87 (1976).
Ssg: SPANN-STEGE. (förr använd) (stegeliknande) anordning för spanning o. brättning av skidor. Dyhlén SkidlöpnGr. 17 (1919).

 

Spalt S 9123 band 29, 1982

Webbansvarig