Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOVJETOLOGI sovjät1ologi4 l. -jet1– l. -ωlω-, äv. sov1jetologi4 l. -ωlω-, r.; best. -en l. -n.
Etymologi
[av SOVJET o. -LOGI efter mönster av ORNITOLOGI, SINOLOGI m. fl.]
om det samhällsvetenskapliga studiet av l. vetenskapen l. läran om Sovjetunionen o. dess maktsfär; äv. inskränktare, om viss riktning l. skola inom detta studium l. denna vetenskap. DN(A) 1962, nr 34, s. 4. Kalnins är huvudlärare på det sovjetologiska seminariet vid Stockholms högskola, som startade i höstas och som snart kommer att utexaminera Sveriges första filosofie kandidater i sovjetologi. Expressen 11/5 1962, s. 4. Sovjetunionens ekonomi och andra vitala områden inom sovjetologin kan vara minst lika givande som en empirisk analys av t ex den ekonomiska potentialen. SvD(A) 1966, nr 182, s. 2. Med anledning av sovjetforskarkonferensen i Bannff, Canada, föreslog jag termen sovjetologi som en bra fackbeteckning på det samhällsvetenskapliga studiet av Sovjetunionen och dess maktsfär. En komplikation är emellertid, att denna term ofta används för att ange en viss riktning eller skola inom sovjetstudiet och då närmast i motsats till kremlologin. Därs. 1975, nr 30, s. 4.

 

Spalt S 9060 band 29, 1982

Webbansvarig