Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOVJETOLOG sovjät1olå4g l. -jet1– l. -ωl-, äv. sov1jetolå4g l. -tω-, m.//ig.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av SOVJET o. -LOG I efter mönster av ORNITOLOG, SINOLOG m. fl.]
person som sysslar med l. är hemmastadd l. specialist i sovjetologi, person som forskar i l. är kännare av Sovjetunionen o. dess maktsfär; jfr SOVJET-FORSKARE 2. En sovjetolog som i högre grad än Kalnins ger sig in på spekulationer om Sovjets framtid är Isaac Deutscher. Expressen 11/5 1962, s. 4. Wolfgang Leonard är en av världens få sovjetologer .. (bosatt) i Västtyskland, där han skriver och föreläser såsom varande en av de insiktsfullaste Sovjetforskarna. SDS 1965, nr 51, s. 10. En känd sovjetolog yttrade för en tid sedan med hänvisning till stabiliteten i det sovjetiska ledarskiktet: ”Allt de lyckats åstadkomma under 10 år är att bli 10 år äldre”. SvD 1975, nr 30, s. 4.
Ssg: SOVJETOLOG-INSTITUT. (mera tillf.) institut där sovjetologer bedriver studier, sovjetforskningsinstitut. SvD(A) 1964, nr 284, s. 8.

 

Spalt S 9060 band 29, 1982

Webbansvarig