Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOTERISK sote4risk, adj.
Etymologi
[jfr t. soterisch; till stammen i SOTERIO- l. SOTERO- l. direkt till gr. σωτήρ, frälsare (se SOTERO-)]
1) (numera knappast br.) som avbildar frälsaren l. ngt som har med frälsaren l. frälsningen gm honom att göra, frälsar-; i uttr. soteriskt mynt, mynt (särsk. sådant präglat i Bysans från tidig medeltid till 1453) avbildande frälsaren l. korset l. bådadera. Soteriska mynt, (dvs.) mynt med korset och Kristi bild, sådana som de sednare grekiska kejsarne läto prägla. Dalin (1871). Soteriska mynt, (dvs.) mynt med Kristi bild eller kors. Ekbohrn (1904).
2) teol. frälsande l. förlösande; äv. om uppfattning o. d.: som innebär tro på människornas frälsning (gm Kristus ss. frälsare). Dalin (1871). (Man) kan .. i kulten se en uppenbarelse av Gud, vilken med sin frälsande kärlek möter dem som tillbedja honom (soterisk uppfattning). Hellerström Liturg. 5 (1932).

 

Spalt S 9008 band 29, 1982

Webbansvarig