Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOTERIO- sote1rio~ l. -iω~.
Etymologi
[jfr t. o. eng. soterio-, fr. sotério-; ssgsform till gr. σωτηρία, frälsning, till σωτήρ, frälsare (se SOTERO-)]
ssgsförled: som har samband med l. avseende på frälsning(en) gm Kristus.
Ssgr [med motsv. förebilder i t., eng. o. fr.] (teol.): SOTERIO-LOGI010004. lära(n) om frälsning(en) gm Kristus. Tegnér LundUniv. 69 (1897). Den rätta vägen till förståelse av Nya Testamentets kristologi går genom dess soteriologi. SvTeolKv. 1932, s. 97.
-LOGISK010040. adj. till -logi. I en dogmhistorisk exposé vill Mozley uppvisa, att det soteriologiska motivet har bestämt den kristologiska tanken hos de ledande teologerna från Athanasius till Barth. SvTeolKv. 1932, s. 97.

 

Spalt S 9008 band 29, 1982

Webbansvarig