Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SORTITION, f.
Etymologi
[liksom eng. sortition av lat. sortitio (gen. -ōnis), (fördelning medelst) lottkastning, till sortiri, kasta lott (se SORTERA)]
(†) delning i lotter (se LOTT, sbst.2 3). Zacharias Plating .. håller sigh fast widh förste Sortition (av löneförmåner lektorerna emellan) och skiuther sigh under Kongl. May:tz hägn och Nådige förswar. HärnösDP 1660, s. 3. Därs. 1663, s. 36.

 

Spalt S 8969 band 29, 1982

Webbansvarig