Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SORDAVALIT sor1davali4t l. sordav1-, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(förr äv. -wal(l)-)
Etymologi
[till namnet på orten SORTAVALA i nuvarande karelsk-finska republiken i Sovjetunionen (där bergarten upptäcktes)]
geol. diabasiskt glas uppkommet gm hastig avkylning av diabasmagma (förr ansett ss. ett mineral). Nordenskiöld FinlMinGeogr. 86 (1820). Ramsay GeolGr. 117 (1909).

 

Spalt S 8901 band 29, 1982

Webbansvarig