Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SORBET sorbä4 l. -be4, äv. -be4t, äv. sor4bet (så’rrbätt Dalin); äv. (numera mindre br.) SCHERBET ʃär4bet, r. l. m.; best. -en; pl. (om olika slag) -er (Björnståhl Resa 1: 289 (1771) osv.) l. -s (Ramsay Barnaår 6: 72 (1905) osv.).
Ordformer
(cherobeth c. 1660. scherbet (cher-, schier-, sjer- m. m., -beth, -bett) 16941938. scörbet 1710. serbet 1871. siorbet 1712. sorbet 1730 osv. sorbetten, sg. best. 1868. sorbetter, pl. 1771)
Etymologi
[liksom d. sorbet, sherbet, nor. sorbett, t. sorbet(t), scherbett, eng. sorbet, sherbet, fr. sorbet, it. sorbetto av turk. shorbet, sherbet l. pers. sherbet, av arab. šarāb, dryck, vin, sorbet (jfr SHRUB, SIRAP); formen sorbet (liksom motsv. former i d., nor., t., eng. o. fr.) av it. sorbetto, sannol. påverkat av it. sorbire, svälja, av lat. sorbere, svälja (se SORBERA)]
(urspr. österländsk, med snö l. is kyld) läskedryck beredd av fruktsaft, socker o. smakämnen; äv. (o. i fråga om moderna förh. i Sv. numera bl.) om ett slags lätt frusen (frukt)glass smaksatt med vin l. likör o. d. Andra dagen hade wij audienz hoes Begen eller gubernatoren (i Strigonium) .., som oss medh een slags drick cherobeth sambt allehanda confect tracterade. Dahlberg Dagb. 56 (c. 1660; uppl. 1912). Dricka fans intet i staden (Bender) annatt än Schierbet, af watn lemonad och socker sammanblandat. KKD 5: 41 (1709). Hvad theet är i China och östra Asien, äro sorbet samt andra af frukter och bär pressade safter i Persien och nordliga Indien. Palmblad HbGeogr. 1: 32 (1826). Sorbet är en .. glace, som fryses obetydligt och i hvars tillredning alltid ingår likör eller vin. Hagdahl Kok. 1042 (1879). Sorbet står på gränsen mellan efterrätt och läskedryck. StKokb. 490 (1940). — jfr CITRON-, SAUTERN-, VIN-SORBET.
Ssgr: A: SORBET-BÄGARE. bägare för l. med sorbet. Serner YussufKh. 257 (1916).
-DOSA. (-bets- 1841) (förr) jfr -bägare. Crusenstolpe Mor. 4: 156 (1841).
-FÖRSÄLJARE. (om österländska förh.) Malmberg Werfel40Dag. 77 (1935).
-GLAS. jfr glas 2 a (slutet) o. -bägare. Heidenstam Vallf. 28 (1888).
-MÅNGLARE. (om österländska förh.) jfr -försäljare. Nordlander Reseminn. 21 (1899).
-SKÅL. (-bet- 1900 osv. -bets- 1900) jfr -bägare. SAOL (1900).
B (numera mindre br.): SORBETS-DOSA, -SKÅL, se A.

 

Spalt S 8900 band 29, 1982

Webbansvarig