Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SONLIGA, adv.2
Ordformer
(soenlige)
Etymologi
[jfr lt. sȫnelik, som hör till förlikning, till mlt. sōnen (se SONA, v.)]
(†) i samband med förlikning. Vi .. (dvs. regementsråden) låfve .. (att) ås .. platt för ingen sak skull udi någen måtte beveke lathe, hvarken af parterne heller någen annan, för någre saker skull, the ther medh rette eller soenlige udi thet kong(elige) regimente förekomme. RA I. 1: 251 (1540).

 

Spalt S 8875 band 29, 1982

Webbansvarig