Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SONIKA 4nika, äv. 302 (sònicka Dalin), sbst. o. adv.; ss. sbst. r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(so- 1805 osv. zo- 17661858. -ca 17661871. -ka 1801 osv.)
Etymologi
[liksom d., t. sonika o. eng. sonica av fr. sonica; av ovisst ursprung]
I. (†) sbst.
1) i bassett- l. faraospel: kort som medför vinst (l. förlust) i samma ögonblick som det utlägges. Sonica, säges egentligen om ett kort som i rätter tid utlägges i pharao-spelet. Gynther ConvHlex. (1848). Sonica .. säges i farao- och bassettspelet om ett kort, som vinner eller tappar i samma ögonblick det utlägges. Dalin (1871).
2) = SINGEL, sbst.2 1. Sitter Medspelaren (i ett parti tysk kadrilj) i förhand, och har blott en enda trumf och i någon annan färg ett enda kort (sonica), så bör han spela ut det sednare. Düben Talism. 2: 81 (1817). Sonica kallas ett kort, som alldeles ensamt i en färg sitter på en af spelarnes händer. Lindskog Spelb. 47 (1847).
II. adv.
1) (†) strax l. genast l. oförmodat l. plötsligt; äv.: i rätt tid l. precis o. d. Zonica, kom StatsCommissarien Wirell i förmaket. Tilas Ant. 1: 274 (1766). (Fr.) Sonica .. (sv.) Sonica, Strax. Björkegren 2557 (1786). Jag följde hans råd (i kortspelet) .. och vann sonica. Tersmeden Mem. 1: 40 (c. 1790). Jag var i natt på en af våra pharaobanker, och tappade zonika bort alla mina julpengar. Envallsson Julaft. 16 (1801). Sonica, (dvs.) på punkten. Pfeiffer (1837); jfr PUNKT 10 b slutet. Sonica .. (dvs.) just lagom, i rättan tid. Andersson (1845). Alldeles som satan skulle slinka undan, i fall han helt sonika mötte vår Herre under någon af sina vandringar. Carlén Bull. 3: 265 (1847); jfr 2 b. Helt sonika .. (dvs.) genast. Ekbohrn (1904).
2) (i uttr. med bet.:) (helt) enkelt l. rätt o. slätt o. d.
a) (†) utan förb. med helt, = b. Generalen. .. lösdrifvare .., dem knep jag sonika (till soldater). Lindegren 1: 76 (1805). De (dvs. finansministrarna) kunde mycket flinkt bevisa, de, / Att två och två gör fem; i stället skrifva / De sonika att fyra gör oss tre — / Det syns af hvad de ta och hvad de gifva. CVAStrandberg 5: 347 (1865). Upptäckten gjordes, att förmyndarmedel voro sonika borta. CWBöttiger (1874) i BrefLindblad 184.
b) (ngt vard.) i uttr. helt sonika, helt enkelt l. rätt o. slätt l. utan vidare l. utan krus o. d.; stundom närmande sig l. övergående i bet.: helt ogenerat. En afton .. bar det så rasande till, att jag .. helt ”sonika” förklarade henne höjden af min kärlek. Braun Calle 126 (1843); möjl. till 1. Den der gynnarn, som pojken talte med, var, efter hvad jag sedan kunde förstå, helt sonika flickans älskare. Carlén Ensl. 1: 311 (1846). (På grund av) ”klerikalism” befans .. (en mär i Paris) ovärdig att vidare tjena republiken och blef helt sonika afsatt. SDS 1888, nr 324, s. 3. Gustaf Vasa lät .. helt sonika konfiskera det .. (för Erik den heliges reliker avsedda) helgonskrinet. SvD(A) 1915, nr 87, s. 6. Gå inte och inbilla er att ni helt sonika kan gå in till en herrfrisör och få klippning och manicure samtidigt. VeckoJ 1957, nr 3, s. 2.
3) (numera föga br.) allena l. alldeles ensam l. solo (se d. o. I); äv. (jfr 2 b) i uttr. sonika solo, helt ensam. Kan kapten få bo .. (i ett enkelt rum på värdshuset) helt sonica, så att ingen stör honom i ensamheten och så att hin håle tar den, som får veta hans inkondito. Jolin Barnhusb. 15 (1849); möjl. till 2 b. (Sv.) Sonika solo, (t.) ganz allein. SvTyHlex. (1851). Vi ha lytts till fiol och till munharmonika (i radio). / En del sjöngo kör, och en del sjöngo sonika. Fjelner TypTavl. 95 (1928).

 

Spalt S 8872 band 29, 1982

Webbansvarig