Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SONIK soni4k, r.; best. -en.
Etymologi
[av eng. sonics, pl., till sonic (se SONISK)]
(i fackspr.) om den teknologi som innefattar alstring o. utnyttjande av energin hos trycksvängningar företrädesvis inom det hörbara frekvensområdet. BrKockumMekV 20/9 1967. Sonik — betyder tillämpad akustik. KockumNyttAutomat. 1975, nr 3, s. 2.
Ssgr (i fackspr.): SONIK-AVDELNING~020. avdelning som sysslar med sonik; särsk. om avdelning som ägnar sig åt ljudsignalering o. industriell användning av vibrationsenergi. TT 1969, s. 59.
-UTRUSTNING~020. Kockums Automation AB är ett nybildat bolag .. som utvecklar och marknadsför .. fartygsinstrument, sonikutrustningar för sågverk (osv.). DN 1975, nr 318, s. 19.

 

Spalt S 8872 band 29, 1982

Webbansvarig