Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SONGE soŋ4ʃ l. med mer l. mindre genuint franskt uttal, m.; best. -en; pl. -s.
Etymologi
[av fr. songe, dröm, av lat. somnium, dröm, avledn. av lat. somnus, sömn (se SÖMN)]
litt.-vet. om romantiskt religiös l. naturlyrisk l. folkviseartad l. exotisk l. symbolisk dikt skriven o. tonsatt av C. J. L. Almqvist; i pl. företrädesvis om den samling av sådana dikter som ingår i andra bandet av imperialoktavupplagan av Törnrosens bok (1849). Tro för ingen del, att några betänkligheter hindra mig från utgifvandet af den stora poemboken (dvs. första delen av imperialoktavupplagan av Törnrosens bok), utan helt simpelt Nordstedts sättare, hvilka nu hålla på med ett stycke ”Songes” [Drömmarna] i sig omfattande 16 musikpjeser. CJLAlmqvist (1839) i AnderssonBrevväxl. 1: 22. Efter 1839 skrev .. (Almqvist) knappast någon enda songe. Bergstrand Songes 30 (1953).
Ssgr (litt.-vet.): SONGE- l. SONGES-DIKTNING. abstr. o. konkret(are); jfr diktning, sbst.1 2. Holmberg Almqvist 229 (1922). IllSvLittH 3: 324 (1956).
-LYRIK. IllSvLittH 3: 231 (1956).
-MELODI. Holmberg Almqvist 210 (1922).

 

Spalt S 8872 band 29, 1982

Webbansvarig