Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOLFATAR sol1fata4r, r. l. f.; best. -en; pl. -er (i ä. belägg möjl. äv. att hänföra till sg. solfatara, Bergman Jordkl. 1: 406 (1773) osv.); äv. (numera mindre br.) SOLFATARA sol1fata4ra, äv. 1032, l. med mer l. mindre genuint italienskt uttal, r. l. f.; best. -an; pl. -or (Hammargren Jordkl. 145 (1854), Ramsay GeolGr. 1: 116 (1912)) l. -as (Klinckowström BlVulk. 2: 38 (1911)), förr möjl. äv. -er (se ovan).
Ordformer
(-ar 1832 osv. -ar- i ssgr 1828 (: Solfatar-verkningar) osv. -ara 17831912. -ara- i ssgr 1795 (: Solfatara Alunmalm)1946 (: solfataraglasyr). -arer, pl. 1773 osv.)
Etymologi
[jfr t. solfatare, solfatara, eng. solfatara, fr. solfatare; av ital. solfatara, eg. namn på en solfatar i trakten av Neapel, till solfo, svavel, av lat. sulphur (jfr SULFAT)]
geol. spricka l. sprickzon ur vilken (ss. en efterverkan av vulkanutbrott) gaser innehållande svaveldioxid l. svavelväte o. d. strömmar fram ur jorden (o. där svavel avsatt sig); förr äv. om svavelkälla; jfr GAS-VULKAN. De med svafvelaktigt vatten fylda svalj, eller så kallade Solfatarer i Kyrkostaten, imellan Toscanska hafvet och Apennin. Bergman Jordkl. 1: 406 (1773). Från Reykjahlid redo vi en dag till det berömda Namafjall och besågo dess underbara solfatarer och dyvulkaner. FoFl. 1919, s. 248. Hadding Geol. 41 (1954).
Ssgr: SOLFATAR-ALUNMALM. (†) vulkanisk bergart ur vilken alun utvittrar. Retzius Min. 158 (1795: Solfatara Alunmalm).
-GLASYR. (i fackspr.) i fråga om keramik: glasyr som erinrar om de gaser som strömmar fram ur en solfatar. Form 1946, s. 179 (: solfataraglasyr).

 

Spalt S 8710 band 29, 1982

Webbansvarig