Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOLARISERA 1larise4ra l. sωl1– l. sol1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr eng. solarize; avledn. av SOLAR. — Jfr SOLARISATION]
1) fotogr. i samband med fotografering (oavsiktligt l. avsiktligt) utsätta (på fotografisk emulsion i kamera projicerad latent bild l. viss detalj däri) för så kraftig ljuspåverkan (överexponering) att vid efterföljande framkallning den fotografiska bilden kommer att framträda ss. helt l. delvis positiv (se POSITIV, adj. 5 f) på negativet; äv. i p. pf. (i mer l. mindre adjektivisk anv.): gm kraftig överexponering gjord (helt l. delvis) positiv; äv. ss. vbalsbst. -ing, liktydigt med: solarisation (se d. o. 1). Då endast vissa delar af en bild äro solariserade, t. ex. fönstren på en interiör eller himlen i ett landskap. Roosval Schmidt 202 (1896). En bild kan solariseras helt eller delvis. Delvis solariserade negativ förekomma ofta vid fotografering mot solen, belysta fönster, lampor, himlen i landskap och så vidare. Malmberg David 71 (1910). Det är lätt att konstatera att tendensen till solarisering beror kraftigt av emulsionens egenskaper .. och framkallningsförhållanden som sammansättning och framkallningstid. Lenning Fotogr. 326 (1971).
2) [bet.-utveckling ur 1] fotogr. (oavsiktligt l. avsiktligt) utsätta (under framkallning varande latent bild på papperskopia l. papperskopia med tanke på sådan bild) för belysning med vitt ljus så att det framkallade negativet kommer att framträda med ytterst tunna linjer (o. gråtoner) i gränsfälten mellan mörka o. ljusa partier; i sht i fråga om avsiktligt sådant förfarande för vinnande av fotografiskt stilsyfte; jfr SOLARISATION 2. De sista åren lekte (fotografen) Winquist med ”solarisering”. DN 1970, nr 271, s. 11. Kopian solariseras i samband med framkallningen. SAOBArkSakkSvar (1979).
3) (i fackspr.) (under längre tid utsätta för stark solstrålning o. därigm) bringa (färglöst glas) att successivt avta i klarhet l. genomsläpplighet för ljus o. successivt bli mörkare; äv. utan obj., om färglöst glas: (till följd av längre tids utsättande för stark solstrålning) under successivt avtagande i klarhet osv. successivt bli mörkare; jfr SOLARISATION 3. Enligt hittillsvarande erfarenheter vid hushållsglasbruken solariseras selenavfärgade glas mera än manganavfärgade. GlasteknT 1954, s. 145. Om glaset i ett kameraobjektiv börjat solarisera, kan man vänta sig en mindre förskjutning av färgbalansen i de bilder som exponeras i kameran. SAOBArkSakkSvar (1979). Solen solariserar glaset. Därs.
Särsk. förb. (till 1; fotogr.): SOLARISERA BORT10010 4. gm solarisering borttaga. SAOBArkSakkSvar (1979).
Ssgr (till 1; fotogr.): SOLARISERINGS-EFFEKT. solarisationseffekt. Lenning Fotogr. 326 (1971).
-OMRÅDE. solarisationsområde. Lenning Fotogr. 30 (1971).

 

Spalt S 8667 band 29, 1982

Webbansvarig