Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOLAR- sωla3r~, i ssgn SOLAR-PLEXUS ofta (i sht sport.) 3lar~.
Etymologi
[jfr t. solar-, eng. solar, (bildl. anv.) av SOLAR (ifrågavarande ganglion består av solstrålelikt utgående radiella nervfibrer)]
ss. förled i ssgr betecknande (ngt som har att göra med) det autonoma nervgangliet i buken.
Ssgr: SOLAR-PLEXUS. ~pläk2sus l. -sɯs, r.; best. =, äv. (i sht i bet. 2) -en; pl. = (SAOBArkSakkSvar (1977) osv.), äv. (i sht i bet. 2) -ar (SAOBArkSakkSvar (1977) osv.). Anm. 1:o På anfört ställe i nedan angivna källa förekommer den av eng. påverkade pl.-formen solarplexuses. Swing 1921, nr 40, s. 10. 2:o Ordet förekommer äv. dels särskrivet, dels skrivet med bindestreck mellan leden. [jfr t. solarplexus, eng. solar plexus; efter nylat. plexus solaris (jfr sol-fläta); senare leden av lat. plexus, vbalsbst. till plectere, fläta (se fläta, v.2)]
1) anat. o. sport. om det autonoma nervgangliet i buken beläget framför aorta i maggropen; äv. (i sht sport.) allmännare, om maggropen (med inbegrepp av nämnda nervganglion); jfr sol-fläta. Ögonblicket därpå fick .. (slagskämpen) en så kraftig stöt i själva solarplexus, att han vek ihop sig och (osv.). Hallner PysGubb. 270 (1920). Den egna kroppen hålles upprätt med undantag av huvudet, vilket bör vara något framåtböjt, så tages ett steg framåt och vänster arm sändes rakt mot .. (motståndarens) kropp, helst mot solar plexus. Holmberg Boxas 45 (1921). Av alla botemedel mot melankolisk självrannsakan är ett våldsamt slag i solar plexus det snabbaste. Hammar Wodehouse Guldkl. 106 (1944). Solar plexus .. kallas maggropens nervcentrum. NFSportlex. (1946). Solar plexus .. (är) svenskar emellan helt enkelt .. maggropen. Collinder SvOrdhjälp 109 (1968).
2) sport. om slag som (vid boxning) träffar solarplexus (i bet. 1). Johnson försökte praktisera en del solarplexuses. Swing 1921, nr 40, s. 10. Just då negern blivit som mest agressiv och slagit in en kraftig solarplexus .., kommo två poliser till platsen. Palmqvist Oceaner 24 (1942). Solar plexus .. (dvs.) slag i maggropen. Collinder SvOrdhjälp 109 (1968).
Ssgr (till -plexus 1; sport. Anm. Ssgrna skrevs förr äv. med bindestreck i ssgsfogen): solarplexus-slag. slag som (vid boxning) träffar solarplexus. Bobs oerhörda solar-plexus-slag voro utan verkan. Swing 1920, nr 3, s. 6.
-stöt. jfr -slag. Holmberg Boxas 61 (1921).
-REFLEX. anat. vid tryck på solarplexus uppkommen reflex (manifesterande sig i uppbromsning av pulsfrekvensen). Renander Wernstedt (1965).

 

Spalt S 8664 band 29, 1982

Webbansvarig