Publicerad 1981   Lämna synpunkter
SOL sol4, sbst.3, äv. (föga br.) SOLL sol4, sbst.2, r.; best. -en; pl. -er32.
Ordformer
(sol 1920 osv. soll 1901)
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. sol; kortform av SOLUTION]
kem. i sin helhet flytande (dvs. icke koagulerad l. gelatinerad) kolloid lösning (se LÖSNING, sbst.2 I 4). KemT 1901, s. 118. Kalken liksom andra tvåvärdiga baser gynnar bildningen av geler, medan natronsalterna hälst bilda soler. LAHT 1922, s. 130. En lösning av en kolloid kallas även sol. HantvB I. 8. 2: 263 (1940). Sol .. (dvs.) kolloid som ej är koagulerad eller gelatinerad utan i sin helhet ter sig flytande; kallas hydrosol om dispersionsmediet är vatten eller vattenlösning. TNCPubl. 43: 36 (1969).
Ssg: SOL-TILLSTÅND~02 l. ~20. sbst.2 (sbst.1 se sp. 8646) kem. sols aggregationstillstånd. LAHT 1920, s. 331.

 

Spalt S 8657 band 28, 1981

Webbansvarig