Publicerad 1981   Lämna synpunkter
SOKRATISM 1kratis4m l. sok1-, äv. 1-, l. sωk1-, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(äv. socr-)
Etymologi
[jfr t. sokratism, eng. socratism; till SOKRATISK efter mönster av sådana ordpar som DOGMATISK: DOGMATISM]
(i fackspr.) om Sokrates’ lära l. sätt att filosofera l. undervisa. Socratismen [yttrar sig] såsom philosophi. Höijer 3: 51 (1810). Boström 2: 18 (1838). Werin Ekelund 2: 285 (1961).

 

Spalt S 8582 band 28, 1981

Webbansvarig