Publicerad 1981   Lämna synpunkter
SOCKA sok3a2, sbst.2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. såcka, äv. socka; möjl. eg. bildl. anv. av SOCKA, sbst.1; slangen var ofta gjord av säckväv o. d.]
(förr) = PUMP-SOCKA. Holmkvist BergslGruvspr. 70 (i handl. fr. 1788). Såcka .. kallas vid pumpverk en vid nedre ändan af sugröret .. inspetsad pumpstock, som lägges uti vattudunten, då den är på en sida om sättningen, at därifrån upsuga vatnet. Rinman 2: 943 (1789). Ekbohrn (1936).
Ssgr (förr): SOCK-HÅL. om den (djupast belägna) del av gruva där socka hade sin plats. Holmkvist BergslGruvspr. 70 (i handl. fr. 1831).
-SPETSNING. om spetsigt (änd)parti av socka. Rinman 1: 207 (1788).

 

Spalt S 8502 band 28, 1981

Webbansvarig