Publicerad 1981   Lämna synpunkter
SOCIALIST sωs1ialis4t l. sos1-, äv. 1s- l. 1s-, m.//(ig.); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. sozialist, eng. socialist, fr. socialiste; till SOCIAL (o. SOCIALISM). — Jfr SOCIALISTISK, SOSSE]
anhängare av socialismen; stundom inskränktare: socialdemokrat (l. anhängare av starkt socialreformatoriskt inriktad åskådning). Snällp. 1848, nr 42, s. 4. Han var socialist, den fan, säger Larsson. Han delade ut bla (dvs. tidningar). Johnson Här 107 (1935). Kristna demokrater, socialister och kommunister (i Frankrike). GHT 1945, nr 252, s. 3. (Min far) såg med oro — fastän nästan aldrig yppad — på faran av att jag kunde bli eller redan vara socialist. Wigforss Minn. 1: 34 (1950). Från 1886 var .. (Hj. Branting) klar socialist .. men var .. betänksam mot .. kraven på en våldsam samhällsomstörtning. Carlsson (o. Rosén) SvH 2: 509 (1961). — jfr AGRAR-, HÖGER-, KATEDER-, NATIONAL-, RADIKAL-, SALONGS-, VÄNSTER-SOCIALIST. — särsk. motsv. SOCIALISM slutet. Socialist .. äfv. medlem af en religiös förening i England för filantropism och nationalism. Dalin (1871). Han kände medlidande med sitt folk ..; därför blef .. (pedagogen Pestalozzi) ett slags socialist med ett hjärta fullt af kärlek och hjälpsamhet. Bergqvist o. Kjederqvist Ziegler 269 (1900).
Ssgr: SOCIALIST-AGITATOR. person som agiterar för socialismen. AB 1890, nr 257, s. 2.
-APOSTEL. (skämts., tillf.) om (kringresande) socialistagitator. Socialistaposteln mäster Palm. HågkLivsintr. 7: 54 (1926).
-ARTIKEL. socialistisk tidnings- l. tidskriftsartikel. Strindberg Brev 4: 385 (1884).
-BLAD. [jfr t. sozialistenblatt] (vard.) socialisttidning; jfr blad 2 g. Siwertz JoDr. 424 (1928).
-BLOCK. särsk. om grupp av socialistiska stater; jfr block 9. DN(A) 1963, nr 287, s. 14.
-DIKTATOR. om socialistisk ledare som är (l. uppfattas ss.) diktator. SD(L) 1904, nr 337, s. 4.
-DIKTATUR. socialistisk diktatur. ArbFrih. 1939, nr 1, s. 1.
-DJÄVUL. (vard.) nedsättande, om socialist. Johnson Nu 175 (1934).
-FARA. fara som socialisterna utgör l. anses utgöra. Cassel SocPolit. 11 (1902).
-FÖRENING. förening (se d. o. 7 c) för socialister, socialistisk förening. Strindberg Brev 9: 206 (1893).
-GREN. gren (se gren, sbst.1 5) av socialismen. Strindberg TjqvS 5: 164 (1886, 1909).
-HALSDUK~02 l. ~20. röd halsduk (i sht förr buren av (unga) socialister ss. tecken på socialistisk åskådning). Lo-Johansson Stockh. 195 (1954).
-HAT. särsk.: hat mot socialister(na). Kléen ProfilFolkriksd. 57 (1896).
-HATT. (i sht förr av socialister buren) bredbrättad, mjuk hatt. Laurin Våld 326 (1910).
-HETS. hets (se hets, sbst.2 2) av socialister(na) l. mot socialister(na). VL 1908, nr 73, s. 4.
-HÄRD. härd (se härd, sbst.1 4) för socialister. Torpson Eur. 1: 151 (1895; om kvarter i Paris).
-HÖVDING. jfr hövding h β o. -ledare. Socialisthövdingen Danielson. Vinberg GudBästB 19 (1924).
-KOLPORTÖR. kolportör av socialistiska skrifter o. idéer. Månsson Rättf. 2: 141 (1916).
-KONFERENS. jfr konferens 1 (a). SocDem(A) 1919, nr 27, s. 1.
-KONGRESS. [jfr t. sozialistenkongress] jfr kongress I 2. NPress. 1894, nr 3, s. 3.
-LAG. [jfr t. sozialistengesetz] mot socialister(na) riktad lag; särsk. om den av Bismarck stiftade, mot socialdemokratins verksamhet riktade, lagen av den 21/10 1878 (i kraft till 1890). Branting Tal 3: 44 (1887; om förh. i Sv.). 2NF 30: 674 (1920; om Bismarcks lag).
-LEDARE. [jfr t. sozialistenführer] Strindberg Brev 6: 256 (1887).
-LÄSARE. (numera föga br.) ss. nedsättande benämning på religiöst svärmisk socialist; jfr läsare 2. Strindberg Brev 6: 47 (1886).
-MÖTE. jfr möte 5. Bremer NVerld. 1: 138 (1853).
-PAMP. (ngt vard.) socialistisk pamp (se pamp, sbst.2). SvD(A) 1929, nr 323, s. 24.
-PARTI. jfr parti 5 c. Auerbach (1913).
-PRESS. press (se press, sbst.1 5) som tillhör socialister(na) l. för deras talan, socialistisk press. EkonS 1: 192 (1891).
-PROGRAM. av socialister(na) uppställt program (se d. o. 4), socialistiskt program. Strindberg Brev 6: 117 (1886).
-REVOLUTION. revolution utförd av socialister(na), socialistisk revolution (utförd för att genomföra socialismen). Strindberg Brev 5: 171 (1885).
-REVOLUTIONÄR, adj. o. sbst.
I. adj.: socialistisk o. revolutionär; särsk.: som tillhör l. avser socialistrevolutionärerna (se II). SvUppslB 23: 586 (1935; om attentat).
II. sbst.: medlem av ett socialistiskt o. revolutionärt parti, verksamt i Ryssl. 1902—1922; särsk. i pl., om partiet; jfr social-revolutionär II slutet. 2NF 38: 416 (1926).
-RÖRELSE. jfr rörelse 8. Strindberg Brev 5: 328 (1886).
-SAMHÄLLE~020. särsk.: samhälle byggt på socialistiska idéer. Strindberg Brev 7: 39 (1888).
-SKRÄCK. skräck för socialister(na). Östergren (1943).
-STAT. av socialister(na) önskad l. förverkligad l. ledd stat, stat där socialismen är genomförd, socialistisk stat. Strindberg TjqvS 5: 51 (1886, 1909). De nya socialiststaterna i Europa. Industria 1970, nr 7—8, s. 6. —
-STIL. i fråga om muntlig l. skriftlig framställning: socialistisk stil. Roos Skugg. 246 (1891).
-STYRD, p. adj. om stat l. ort l. politisk församling o. d.: politiskt styrd av socialister(na). Carlsson HelaSthm 300 (1912; om stad).
-STYRE. (ngt vard.) om förhållandet att en ort o. d. är socialiststyrd, socialistiskt styre. Socialiststyre eller borgerlig samling i Norge? DN(A) 1927, nr 298, s. 11. SvD(A) 1934, nr 241, s. 5 (i fråga om nämnder o. d. i Sthm).
-SYMPATI. sympati för socialister(na). Strindberg Brev 7: 237 (1889).
-TIDNING. tidning som företräder socialister(na); jfr -blad. Auerbach (1913).
-TÅG. om socialistiskt (demonstrations)tåg. Oscar II Mem. 2: 326 (1895).
-VETERAN. socialistisk veteran. MorgT 1948, nr 251, s. 4.
-ÄTARE. (vard.) nedsättande, om person som ständigt angriper socialisterna. Arbetet 1907, nr 35, s. 2.
Avledn.: SOCIALISTERI100104 l. 010104. (numera bl. tillf.) nedsättande, om den socialistiska åskådningen l. förkunnelsen o. d. SocDem. 1892, nr 198, s. 1.
SOCIALISTISK, se d. o.
SOCIALISTNA, v. (föga br.) bli socialist, bli (mera) socialistisk; särsk. i den särsk. förb. socialistna till10010 4. Wägner Norrt. 71 (1908).
SOCIALISTSKA, f. (numera föga br.) kvinnlig socialist. SD 1896, nr 173, s. 7.

 

Spalt S 8486 band 28, 1981

Webbansvarig