Publicerad 1981   Lämna synpunkter
SOBBE sob4e, r. l. m.; best. -en; pl. -ar32.
Ordformer
(sobbe 1803 osv. såbbe 1721)
Etymologi
[av lap. såbbe]
(i skildring av förh. bland samerna) käpp l. stav; särsk. om käpp osv. använd vid körning med ren, varpå tömmen lindas upp. (Han) skall (ha) slagit honom så illa i hufwudet med Såbben, at knappen gåt af på den samma. HFinLappm. 2: 450 (1721). TurÅ 1897, s. 144.

 

Spalt S 8462 band 28, 1981

Webbansvarig