Publicerad 1981   Lämna synpunkter
SOARÉ 1are4, äv. med mer l. mindre genuint franskt uttal (såaré Dalin), r. l. m.; best. -rén, äv. -réen; pl. -réer.
Ordformer
(soaré 1841 osv. soiré 1852 osv. soirée 18341893. soiréen, sg. best. 1775 osv. soiréer, pl. 1824 osv.)
Etymologi
[liksom d. soiré, nor. soaré, t. soiree, eng. soirée av fr. soirée, afton, soaré, till soir, afton, av lat. serus, sen (se SERENAD)]
(numera i sht i skildring av ä. förh.) (offentlig l. privat) aftonunderhållning (med program bestående av musik l. dramatik l. recitation o. d.); förr äv.: afton (se d. o. 1); jfr AFTON 3. Han täcktes sacrifiera de charmanta divertissementer, som han denna soiréen var inviterad att goutera. Kellgren (SVS) 6: 46 (1775). Den Andra af undertecknads Musikaliska Soiréer gifwes i Frimurare-Ordens Hus .. i dag. DA 1824, nr 2, s. 2. Jag (är) betänkt att ha soiréer på bestämda dagar och behöfver för sådant ändamål alla mina rum. AnderssonBrevväxl. 2: 19 (1842). Dahlgren Theatr. 110 (1866: dramatiska soiréer). Soiré med dans på Grand Hotel Royal … Medverkande: Folke Andersson, Sickan Karlsson, jazzkvartetten Synkopen m. fl. SvD(A) 1934, nr 129, s. 17. Därs. 1975, nr 254, s. 13. — jfr DANS-, KAMMARMUSIK-, MUSIK-, RADIO-, VÄLGÖRENHETS-SOARÉ.
Ssgr (numera i sht i skildring av ä. förh.): SOARÉ-BILJETT. jfr biljett, sbst.1 3 a. SAOL (1950).
-DAGS. dags att (hålla l.) börja l. bege sig till en soaré. SAOL (1900).
-DRÄKT. (förr) dräkt avsedd l. använd vid bevistande av soaré. SthmModeJ 1844, s. 8.
-GIVARE. person (man) som ger (anordnar) soaré. SvT 1852, nr 20, s. 2.
-GIVERSKA. jfr -givare. PT 1898, nr 97, s. 3.
-KLÄDD, p. adj. klädd för bevistande av soaré. SAOL (1900). HågkLivsintr. 21: 93 (1940).
-KLÄDSEL. jfr -dräkt. MagKonst 1844, s. 32.
-KLÄNNING. jfr -dräkt. SthmModeJ 1843, nr 3, s. 8.
-KOSTYM. jfr -dräkt. SthmModeJ 1845, s. 16.
-PROGRAM. jfr program 2. LundagKron. 1: 29 (1918).
-TID. tid då soaré (skall) ges. Östgren PensKardb. 71 (1918).
-TYG. tyg för soarédräkt o. d. SthmModeJ 1846, s. 88.
Avledn.: SOARÉA, v. (numera bl. tillf.) ge en soaré l. soaréer. SöndN 1877, s. 77.

 

Spalt S 8461 band 28, 1981

Webbansvarig