Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SNUDD snud4, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[till SNUDDA]
motsv. SNUDDA 1: snuddande, snuddning; i sht förr äv.: lätt l. lindrig smäll l. stöt o. d. (Hon) togh migh i armen, rychte och drogh det hårdaste hon förmotto, .. tå snodde Jagh migh om kring och sleet migh ifrån henne. Om hon tå fick noghon snudd eller ey det weet iagh intet. VDAkt. 1674, nr 181. Magra snytingar eller s. k. ”snudd” (i boxning). IdrBl. 1935, nr 2, s. 2. Med en lätt snudd av vingen mot min kind fladdrade en fjäril förbi. Östergren (1943). — särsk. (vard.) mer l. mindre bildl., särsk. dels: en aning l. en smula l. litet grand o. d., dels i sådana uttr. som vara snudd på ngt, nästan vara ngt, vara mycket nära ngt, ha l. få snudd på ngt, vara mycket nära ngt, (med) snudd på ngt, snuddande nära ngt, vara på snudden nära ngt, vara snuddande nära ngt. Teaterföreställningen blev ett fiasko med snudd på skandal. Är televisionen snudd på det otroliga? NDA(A) 1938, nr 80, s. 10. Ahrle hade snudd på segern mot Håkan W. (i tennis). ST(A) 1940, nr 203, s. 10. Tack för hjälpen! Men att vara så på snudden nära sin räddning —! Gierow HjLust 171 (1944). Ibland när jag hör folk tala om alla böcker de läst, alla skådespel de sett, alla konstutställningar de varit på, får jag snudd på mindervärdeskomplex! Idun 1946, nr 27, s. 5. Klockan är snart sju, och nattsyster gäspar och tänker en snudd bort mot en viss säng nånstans. Carlsson Oxnäset 355 (1947). Fullmäktigeordföranden betecknar den ovanliga aktionen (dvs. en helsidesannons med en namninsamling mot ett kyrkofullmäktigebeslut) som snudd på gatans parlament. DN(A) 1964, nr 257, s. 18.

 

Spalt S 8204 band 28, 1980

Webbansvarig