Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SNUBBA, sbst.2, r. l. f.
Etymologi
[av ovisst ursprung]
(†) ett slags potkes. Man tager 2 delar god och miukan gamelost, och ther uti inmängtar 3die delen färsk[t] somarsmör, så at ingen åtskilnad synes emellan osten och smöret; hwilken Mos eller Syrup förwarad uti Sten- elr Ek-kärille kan länge hållas god, och som smör på bröd ätas; kallas här algement Snubba. Broman Glys. 3: 212 (c. 1730).

 

Spalt S 8199 band 28, 1980

Webbansvarig