Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SNOBB snob4, sbst.2, r.; best. -en.
Etymologi
[sannol. etymologiskt identiskt med sv. dial. snubb, kort stump, spets på sko, spets på öra, örsnibb (se -SNUBB)]
(föga br.) om den innersta avsmalnande delen på ryssja, strut. SvFiskelex. (1955).

 

Spalt S 8157 band 28, 1980

Webbansvarig