Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SNITS snit4s, r. l. m. (Lundquist Profil. 3: 215 (1888) osv.), äv. (numera föga br.) n. (Schultze Ordb. 4650 (c. 1755), SvD(A) 1934, nr 70, s. 13); best. -en.
Ordformer
(snids c. 1755. snits (-tts) 1888 osv.)
Etymologi
[av t. schnitz (av mht. sniz), skärande, avskuren skiva o. d.; till schnitzen (se SNITSA). — Jfr SNITSEL, SNITSIG]
1) (†) skåra, snitt (se d. o. 2). Schultze Ordb. 4650 (c. 1755).
2) [urspr. sannol. i fråga om snitt på kläder] (vard.) elegans (se d. o. 1), fason (se d. o. 2 a), stil, stilfullhet; i sht i fråga om klädedräkt l. utseende l. uppträdande l. hållning o. d.; äv. motsv. ELEGANS 2, i fråga om utförandet (l. resultatet) av en prestation l. i fråga om skriftlig l. muntlig l. konstnärlig framställning o. d. Du måste medge att det är snits på den kvinnan! Det är ingen snits på de här skorna. Han har en underbar snits på sina stavhopp. Verklig snits i replikerna. Fattig var han som en skåpråtta, men ändå hade ingen af (skol-)kamraterna en sådan snits på sig som han. Lundquist Profil. 3: 215 (1888). Äfven mindre förfriskningsställen och caféer (i Sthm) ha merendels varit något torftigt inrättade, utan spår till en snits, hvilken nog kunnat åstadkommas utan stora kostnader. SD(L) 1897, nr 451, s. 3. Korthet och när så kunde åstadkommas, en viss epigrammatisk snits ansågos höra till skrifsättet (i reseskildringar från 1700-talet). Levertin 10: 75 (1904). (Man finner) männen (i London) smartare och med mera ”snits” i sina kläder än .. i andra hufvudstäder. Vallentin London 12 (1912). I diskus kastade Fastén med fart och snits, varemot Unger och Nisse Jansson misslyckades skändligt. IdrBl. 1924, nr 66, s. 5. Hans kärra var mycket snabbare än min .. men jag hade bättre snits i kurvorna, det märkte jag (sade en av deltagarna i en motorcykeltävling). Därs. 1935, nr 22, s. 5. Ett par av .. (nybörjarna) hade lagt sig till med skolmössan, men den satt där liksom på försök och utan den speciella ringköpingska snitsen. Swensson Willén 8 (1937). särsk. i uttr. l. sätta snits på ngn l. ngt, göra ngn l. ngt elegant(are) l. stilfull(t) l. stilfullare, ge elegans l. stil åt ngn l. ngt, sätta ”sprätt” på ngn l. ngt o. d. Du, som .. ä skrifkarl å tocket där, kom in å hjälp mej att sätta snits på ett bref till henne! Janson Gast. 123 (1902). Längdhopparna hade svårt att få snitts på kroppen i det tunga väglaget. IdrBl. 1924, nr 76, s. 6. Få snits på en hatt. Hammar (1936). Att man vill sätta snits på en människa betyder väl att man tillhör den människotyp, som känner sig kallad och lämpad att fostra människor och forma människoöden. Lidman Gossen 210 (1952).

 

Spalt S 8129 band 28, 1980

Webbansvarig