Publicerad 1980   Lämna synpunkter
-SNISKARE, m.
Ordformer
(Snischiare)
Etymologi
[sannol avledn. av sv. dial. (Finl.) sniska, noga söka, utforska, utgallra, möjl. samhörigt med SNIKA, v.2]
(†) person som fikar l. är sniken efter ngt; i ssgn PENNINGE-SNISKARE (Ty förrän man detta (som behövs för förtäring vid bröllopet) fåhr ihop, skall löpasz och Köpasz, / Sompt af kremmare, mång Mans Skemmare, slemmare skamlig / Fiskiare, Penninge Snischiare, Månglare, Prånglare många. BröllBesv. 214 (c. 1660; uppl. 1970)).

 

Spalt S 8129 band 28, 1980

Webbansvarig