Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SNAU sna4u l. sna͡ω4, äv. (föga br.) SNAV sna4v, sbst.1, förr äv. SNÅV, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. (numera bl. tillf.) -ar (KKD 5: 183 (1710) osv.) ((†) -er Nordberg C12 1: 180 (1740), Dalin (1854)).
Ordformer
(schnau 17101873. schnaw 17011710. snau 1718 osv. snav 1948. snavv 1740. snaw 17681775. snåf 18141828)
Etymologi
[liksom dan. o. nor. snau sannol. av lt. snau (varav äv. t. schnau(e), fr. senau), motsv. nl. snauw o. (från nl. l. lt. lånat) eng. snow; av omtvistat urspr.]
(numera nästan bl. om ä. förh., sjöt.) litet råriggat segelfartyg (förr äv. använt ss. krigsfartyg) skiljande sig från en brigg i det avseendet att det har ett gaffelsegel sittande på en smal mast tätt akter om stormasten, snaubrigg. Dhe för 3 månader sedan .. till Siöös afgångne Orlogs Skieppen .. äre i går lyckl. hembkombne, undantagandes Schnawen Siöhunden .. som dhe hafva måst lämbna j Sticket efter Sig. HFinlÖ 22 (1701). 19 stycken transport-skiepp med 2 schnauar till convoj, som komma ifrån Dantzick. KKD 5: 183 (1710). I Junii månad gingo några Örlogs-skepp med twå Snavver och 4 Galleoter från Götheborg. Nordberg C12 1: 180 (1740). Hans Sicilianska Maj:t har .. gifwit ordres til 6 nya Örlogs-Skepps, 2 Fregatters, och 2ne Snauars byggande, hwilket för derwarande Marinen är en owanlig förstärkning. GT 1787, nr 33, s. 1. Expeditionen bestod av fregatterna Varberg, Elfsborg och Marstrand, flöjten Solen, snaven Mjöhunden samt galeoterna Töva-litet och Falken. ForumNav. 9: 22 (1948; om förh. 1701). Landström SeglSkepp 155 (1969; om förh. på 1700-talet). — jfr POST-SNAU.
Ssgr (numera nästan bl. om ä. förh., sjöt.): SNAU-BRIGG. = snau; jfr -skepp. Lavén Sjöv. 26 (1853).
-MAST. [jfr t. schnaumast] tätt akter om undermast (särsk. stormasten) på snau placerad smäcker mast (rundhult) varpå gaffelsegel sitter; äv. i utvidgad anv., om sådan mast på annat segelfartyg än snau. Ekbohrn NautOrdb. (1840; på skepp l. brigg). Dock har även fullriggare (fregatter) varit försedda med snaumast(er) … De torde dock, trots detta, ha kallats fullriggare etc. SAOBArkSakkSvar (1976).
-RIGG. jfr rigg, sbst.1 1. SAOL (1950).
-SEGEL. [jfr t. schnausegel] gaffelsegel hissat (l. avsett att hissas) på snaumast. Lavén Sjöv. 26 (1853).
-SKEPP. (numera föga br.) med snaumast försett skepp (särsk. liktydigt med: snaubrigg). SvSaml. 3—6: 170 (i handl. fr. 1757). Snauskeppet var ett briggtacklat fartyg, alltså med två master. ForumNav. 8: 104 (1947; om förh. 1758).
-TACKLING. om tackling med en (l. flera) snaumast(er). Chapman ArchNav. (1768; på fregatt).

 

Spalt S 8024 band 28, 1980

Webbansvarig