Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SNALL, sbst.
Etymologi
[sv. dial. snald, biform till snåld, snåll (se SNÅLL)]
(†) sländtrissa. VarRerV 34 (1538). Helsingius Ee 7 a (1587).

 

Spalt S 7951 band 28, 1980

Webbansvarig