Publicerad 1980   Lämna synpunkter
SMÄLT, sbst.6, n.
Etymologi
[vbalsbst. till SMÄLTA, v.1]
1) smältning (se SMÄLTA, v.1 1); i ssgn SNÖ-SMÄLT.
2) (†) i speciellare anv. av 1, i fråga om kolmila: frätning (se FRÄTA, v. 2 c); äv. i uttr. taga smält, om kolmila: frätas. VetAH 1758, s. 211 (: tog smält). Som botnen (till kolmilan) var ny och på ojämn Landtmon anlagd; tog hon liten skada af smält på tvänne ställen. Därs.

 

Spalt S 7809 band 28, 1980

Webbansvarig