Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMÄDSEL, f.
Etymologi
[vbalsbst. till SMÄDA, v. (jfr SMÄDELSE)]
(†) smädande l. smädelse. (Jag) beer .. at I (dvs. utländska skalder) wårt Land och Måål förskona / Och hållen inne medh all Smädzel: Äfwen I / Dra sielff Ehrt Uhrsprung vhr dhet gröffsta Barbarij. Wexionius Sinn. 3: A 1 b (1684).

 

Spalt S 7785 band 28, 1979

Webbansvarig