Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMÄCKRING, sbst., se smäckra, v.2

 

Spalt S 7778 band 28, 1979

Webbansvarig