Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMÄCKERT, adv., se smäcker, adj.

 

Spalt S 7777 band 28, 1979

Webbansvarig