Publicerad 1979   Lämna synpunkter
SMOR-, ssgsförled.
Etymologi
[sannol. utlöst ur ssgsförleden smor- i SMORLÄDER]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som är l. betecknande att ngt är insmort med fett.
Ssgr (†): SMOR-FÄRGAD, p. adj. [möjl. elliptiskt för ett icke anträffat smorläders-färgad] om fårskinn: färgad medelst insmörjning (med fett). SvLädSkoind. 1911, s. 85.
-MÄNT. med ister o. tjära insmort vitgarvat läder. Brauner Bosk. 50 (1756).
-MÄNTAD. p. adj. [jfr -mänt] vitgarvad o. insmord med fett. Brauner Bosk. 111 (1756; om läder).

 

Spalt S 7608 band 28, 1979

Webbansvarig